Letar du efter pris fasadvård Stockholm? Faktum är att det går att få den här typen av tjänster till helt klart hanterbara priser om du väljer rätt företag. Repexpressen är ett sådant. Här finns en stor kompetens på detta område och en vilja att alltid sätta kunden i centrum.

De flesta skador när det gäller puts uppkommer på grund av rörelse i ditt hus eller via frostsprängningar. Repexpressen arbetar med en specifik teknik och alla anställda har relevanta certifieringar. De behöver inte byggställning för att kunna få bort putsen, utan kan fritt borsta och tvätta för att sedan grunda och laga med nytt putsbruk. Denna blir då av samma sort som används när huset putsades från början. Detta kräver en del analysarbete, men resultatet brukar bli väldigt lyckat.

Det går att få fasadvård till ett billigt pris

Det kan finnas många skäl till att den putsade ytan drabbas av sprickor. En av dessa anledningar kan vara att bruket har torkat för snabbt. Den typen av sprickor som då uppstår är tunna och ytliga, men kan växa till sig över tid om du inte tar hand om dem direkt. Detta kan ske även efter en vinter som inte är så kall.

Det finns andra anledningar till att detta kan ske. Det kan också handla om att huset har fått sättningar. De sprickor som är orsakade på detta sätt är däremot väldigt djupa. Om dessa sättningar är stora kan det även leda till att betydligt mer omfattande reparationer behöver utföras på huset.

I många fall använder man då en elastisk fogmassa för att kunna fylla i efter behov, eftersom man behöver ett material som kan följa med huskropparnas olika rörelser. Man jobbar då i nära kontakt med beställaren för att komma fram till bästa möjliga lösning.

Om du vill få fasadvård till ett väldigt bra pris i Stockholm är detta definitivt ett företag att rekommendera. Du hittar kontaktuppgifter på deras hemsida om du skulle vara intresserad.